Español | English   

CEBCAT La Balca

Des del CEBCAT - La Balca, treballant en el marc de la Biologia de la Conservació, realitzem projectes per tal d‘augmentar el coneixement i realitzar una presa de decisions adequada en la gestió del patrimoni natural.

En aquest sentit, desenvolupem estudis per a conèixer l’estat de conservació d’espècies de flora i fauna tan en ecosistemes aquàtics com terrestres.

Avaluem, a través de les seves comunitats biòtiques, l’estat de conservació dels sistemes naturals.

Utilitzem metodologies i coneixements científics per a realitzar estudis que puguin ser útils i pràctics pels gestors d’espais naturals.