Español | English   

El nucli del CEBCAT-La Balca està format per dues persones. A més es compta amb una important xarxa de col•laboradors i assessors externs, majoritàriament són persones vinculades a universitats i centres de recerca de Catalunya i d’altres països d’Europa i als Estats Units.

Sandra Saura i Mas

Sandra Saura i MasDoctora en Biologia, amb homologació a nivell europeu. Va realitzar el seu doctorat al CREAF-UAB (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) estudiant estratègies funcionals de diferents espècies de plantes mediterrànies. També ha realitzat estudis sobre l’estat de conservació de flora singular. Ha fet estades a diferents universitats a Estats Units, França i Canadà. Ha sigut professora de la Universitat de Girona i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

 

 

Lluis Benejam i Vidal

Lluis Benejam i VidalDoctor en Biologia, amb homologació a nivell europeu. Va realitzar el seu doctorat a l’IEA-UdG (Institut d’Ecologia Aquàtica) estudiant com les comunitats de peixos d’aigua dolça poden ser un bon bioindicador de l'estat de conservació de rius i embassaments. També ha realitzat estudis d’avaluació de l’estat de conservació de poblacions de cranc de riu, amfibis i de tortuga d’aigua. Ha fet estades a diferents universitats a Estats Units, França i Uruguay. Ha sigut professor de la Universitat de Girona i actualment ho és a la Universitat de Vic.