Català | Español   

CEBCAT-La Balca S.L. (Start-Up of the University of Girona)
Avinguda Pirineus, 5
17600 Figueres (Girona)
Informació general:

Ecosistemes Terrestres
Dra. Sandra Saura i Mas

696302423

Ecosistemes Aquàtics
Dr. Lluís Benejam i Vidal

648201311